Zašto montažna gradnja ???

       Montažna prefbrikovana gradnja se odlikuje prvenstveno dobrom toplotnom efikasnošču. Kao prednost u odnosu na klasičnu varijantu gradnje, ovaj sistem daje pogodnosti u pogledu pre svega lake noseće konstrukcije samog objekta, što smanjuje troškove prilikom projektovanja i izrade temelja kuće, a u mnogome povećava korisni prostor objekta usled male debljine preseka pregradnih zidova.Dokazano je da su ovakve kuće otpornije na zemljotrese u odnosu na klasično građene.

       U pogledu požara su bezbedne i sigurne za život, jer je svaki zapaljiv deo izolovan da se do njega ne može doći otvorenim plamenom, a što se tiče elektroinstalacija, svi provodnici su samogašeći, i provedeni kroz negoriva gibljiva creva. Pristupačnije su u pogledu cene, gde je montažna gradnja za oko 40% jeftinija od konvencionalne gradnje, a uz to i rok izgradnje je drastično smanjen. Pored navedenih prednosti, jedna od najbitnijih je da je ovo sistem suve gradnje, gde se koriste prirodni i ekološki materijali koji imaju manje štetno dejstvo na čoveka u čovekovu okolinu. Kompletan objekat može da se reciklira i ne predstavlja se zagađivačem životne sredine.

        U našoj ponudi imamo nekoliko varijanti preseka zida i energetske efikasnosti u zavisnosti od vaših želja i mogućnosti, od početne i najjeftinije varijante standard, do niskoenergetske kuće,  a kao novinu u ponudi imamo i eko kuće, kuće pravljene od apsolutno prirodnih materijala, sa trskom kao najboljim prirodnim izolatorom, kao i gradnjom kompletnih kuća od slame.

 

Na slici ispod je dato poređenje klasično izvedenog zida sa termoizolacijom i montažnog zida iz naše standard izvedbe, gde se jasno vidi razlika u toplotnim gubicima, gde je montažni zid debljine 22 cm gotovo tri puta efikasniji od klasične izvedbe od glinene opeke.

Standard kuća

Standard varijanta kuće predstavlja osnovnu varijantu montažnih kuća u našoj ponudi sa debljinom spoljašnjeg zida od 22 cm i koeficijentom prolaza toplote od 0.189 W/m2K računatom po prosečnim parametrima za naše podneblje. Ovaj tip kuće potpada u B kategoriju enregetskog razreda u osnovnoj izvedbi. U zavisnosti od zelje kupaca uz određene izmene i poboljšanja u pogledu izbora i ugradnje termoizolacionih materijala, kao i upotrebe višeslojnih transparentnih površina, punjenih gasom, standard varijanta kuće veoma brzo prelazi u višu klasu energetskog razreda.

Ekonomik kuća

Ekonomik varijanta kuće predstavlja poboljšanu verziju standard varijante, gde je noseći ram i kompletna noseća konstrukcija povećana na debljinu od 12 cm, tako da ukupna debljina zida sa termizolacijom iznosi 26 cm, sa koeficijentom prolaza toplote od 0.148 W/m2K. Ovom varijantom gradnje uz korekcije u zavisnosti od geografskog položaja samog objekta, moguće je postiči enregetski razred kategorije A

Niskoenergetska kuća

Niskoenergetska varijanta kuće predstavlja klasu najbolje kotiranih stambenih objekata po energetskom razredu i spada u kategoriju A+. Kao termoizolacioni materijal koristi se kamena vuna u samom zidu, sa kombinaciojom XPs-a, ekspandiranog poliestirena za izradu fasadne izolacije. Ukupna debljina spoljašnjeg zida iznosi 34 cm, a koeficijent prolaza toplote je samo 0.114 W/m2K. Što se tiče transparentnih površina i stolarije objekta, koriste višekomorni profili, ili kombanicaja lameliranog drveta i aluminijuma sa troslojnim i višeslojnim staklima punjenim argonom-xenonom, sa maksimalno smanjenim gubicima energije. Posebno se vodi računa o termo i hidroizolaciji u podovima i ispod temelja objekta, kao i u samoj tavanskom prostoru, koji praktično odnosi veliki deo energije.

Eko kuća

Eko varijanta izgradnje kuća za razliku od prethodne tri varijante iziskuje nešto drugačiji pristup samoj gradnji, te je i vreme izgradnje nešto duže. Ovom varijantom se teži ka upotrebi prirodnih i ekoloških materijala sa upotrebom što manje štetnih za nas i našu okolinu. U samoj gradnji se koristi najviše drvo kao konstruktivni materijal, slama i trska kao termoizolacioni, a snopovi trske kao krovni pokrivač. U pogledu gradnje ne postoje ograničenja u odnosu na prethodne tri varijante, osim u debljini zida koja u ovoj izvedbi iznosi celih 48 cm. Što se tiče toplotne provodljivosti, opšte je poznato da je trska najbolji prirodni izolator, biljka koju ne napadaju insekti, veroma otporna na spoljne uticaje, poseduje visoku otpornost na truljenje. Slama kao veoma sličan materijal trsci, ne toliko otporan, ukoliko se dobo izoluje od spoljnih uticaja i vlage, može da stoji nekoliko stotina godina da ne promeni svoju strukturu. U pogledu zapaljivosti, jeste da su ova dva materijala visoko zapaljiva, ali u ovoj izvedbi gradnje, gde se slama zaštićuje u duplom vazdušnom sloju i prekriva gipsanim negorivim pločama sa jedne strane a pak trska u termoizolacionoj spoljnoj fasadi premazuje slojem maltera u debljini od 2 cm, praktično ne postoji opasnost od zapaljenja otvorenim plamenom. posebna pažnja se vodi prilikom izvođenja elektrointalacija, gde su svi provodnici negorivi, a bužir creva kroz koja se vode su samogašeći. Što se tiče krovnog pokrivača, predviđena je trska, ali ukoliko podneblje nije pogodno za nju, ili investitor želi bilo koji drugi krovni pokrivač, u tom pogledu nema ograničenja. Koeficijent toplotne provodljivosti za ovu varijantu iznosi 0.180 W/m2K i takođe spada u energetski razred kategorije A+. Spoljašnji izgled kuće kao i unutrašnji se ne razlikuje ni po čemu u odnosu na prethodne varijante.

Kuća od slame

Kuće od slame u ovoj izvedbi su jedna novina na našem tržištu. Totalna suprotnost klasičnoj gradnji, u kojoj se koristi 100% reciklirajući materijali, sa upotrebom minimalne količine lepkova i cementa, kao i drugih ne zdravih građevinskih materijala. Sam tok izgradnje je u većini vezan za samu lokaciju gde se gradi objekat, dok se u fabrici izrađuju samo konstruktivno noseći elementi koji se sklapaju na licu mesta. Prednost ove konstrukcije je što spada u laku gradnju, tako da se samim tim smanjuju troškovi izrade temelja u odnosu na klasičnu gradnju. Debljina spoljašnjeg zida iznosi 42 cm, a koeficijent toplotne provodljivosti 0.187 W/m2K. Ova izvedba kuće ulazi u A i A+ kategoriju energetskog razreda u zavisnosti od geografskog položaja objekta i opreme koja se ugrađuje.